Видання Центру

 
 
Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних
провадженнях [Текст : метод. рек. / [М.В. Гребенюк, В.Д. Гавловський,
М.В. Гуцалюк, В.Г. Хахановський та ін.] ; за заг. ред. М.В. Гребенюка. -
Київ: МНДЦ при РНБО України, 2017.

Надано поняття електронних (цифрових) доказів, розглянуто особливості,
принципи роботи з електронними (цифровими) доказами, кримінально-
процесуальні засади пошуку й вилучення комп’ютерних систем та
інформації з них. Визначено особливості збирання електронних
(цифрових) доказів, виявлення, огляд, фіксація, вилучення та упакування
носіїв.
 
Комплекс практичних заходів з підготовки та реалізації
оперативно-розшукового заходу «операція із захоплення
злочинців, припинення злочинів» [Текст]: метод.рек. / [ Гребенюк
М.В., Шепетько С.А., Клименко О.А.] - К. : МНДЦ при РНБО, 2017. 17 с.

Розглянуто загальні положення проведення спеціальної операції та її
основні завдання. Виокремлено етапи підготовчих заходів до
безпосереднього проведення операції із захоплення злочинців чи
припинення злочинів та заходів, що безпосередньо передують фізичному
захопленню підозрюваного. Проаналізовано практичні заходи із
безпосереднього фізичного захоплення злочинців чи припинення
злочинів, етап операції проведення особистого обшуку та обшуку місця
затримання. Також розглянуто особливості комплексу практичних заходів
при здійсненні операції із затримання особи на місці скоєння нею злочину
та захопленні озброєного злочинця.
 
Концептуальні засади забезпечення світової продовольчої
безпеки: теорія і практика. Монографія / Гребенюк М. В. "Видавничий
дім АртЕк" - К, - 2017. - 570 с.

Монографія  присвячена дослідженню  актуальних  питань становлення
та розвитку світової продовольчої безпеки та її складових.
Проаналізовано фундаментальні положення міжнародно-правових актів,
національного законодавства у сфері забезпечення світової продовольчої
безпеки та визначено результативність їхнього практичного впровадження
в реалії сучасності. Висвітлено заходи, які запроваджуються світовою
спільнотою в рамках комплексної боротьби з голодом та недоїданням в
масштабах планети. Розкрито шляхи удосконалення міжнародно-
правового забезпечення світової продовольчої  безпеки. Деталізовано
організаційно-правові засади забезпечення продовольчої безпеки на
національному, регіональному та глобальному рівнях. Визначено роль та
місце України в питаннях забезпечення світової продовольчої безпеки.
 
Алгоритм документування фактів фіктивних закладок товарно-
матеріальних цінностей до державного резерву, а також розтрати
вказаних ТМЦ з боку підприємств - відповідальних зберігачів :
методичні рекомендації / М.В. Гребенюк, С.А. Шепетько, О.А. Клименко //
- К. : МНДЦ при РНБО України, 2016. - 12 с.

Методичні рекомендації підготовлені для підвищення ефективності
діяльності суб’єктів, які беруть участь в боротьбі з організованою
злочинністю у сфері запобігання, виявлення та припинення фактів
фіктивних закладок товарно-матеріальних цінностей до державного
резерву, а також розтрати вказаних ТМЦ з боку підприємств -
відповідальних зберігачів.

У методичних рекомендаціях викладені алгоритм документування фактів
фіктивних закладок зернових до державного інтервенційного фонду,
основні механізми протиправної діяльності у сфері державного
матеріального резерву, алгоритм документування злочинів у системі
державного резерву.
 
Особливості виявлення схем необлікованого виробництва та обігу
спирту етилового в діяльності організованих злочинних
угрупувань: методичні рекомендації / М.В. Гребенюк, С.А. Шепетько,
О.А. Клименко // - К. : МНДЦ при РНБО України, 2016. - 24 с.

Методичні рекомендації підготовлені для підвищення ефективності
діяльності суб’єктів, які беруть участь в боротьбі з організованою
злочинністю у сфері виявлення та припинення фактів необлікованого
виготовлення та обігу спирту етилового, а також іншої спиртовмісної
продукції.

У методичних рекомендаціях викладені алгоритми виявлення фактів
необлікованого виробництва та обігу спирту етилового, схеми
протиправної діяльності із створення необлікованого спирту етилового,
його подальшої реалізації і використання, а також алгоритми її виявлення.
 
Методичні рекомендації щодо оцінки стану транскордонної
і транснаціональної організованої злочинності та її впливу на
суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в державі /
[М. В. Гребенюк, М. П. Марчук, С. А. Шепетько та ін.]. - К. : МНДЦ при
РНБО України, 2016. - 35 с.

На виконання положень Концепції розвитку сектору безпеки і оборони
України, затвердженої Указом Президента України від 14 березня 2016
року № 92/2016, рішення Ради національної безпеки і оборони України від
27 січня 2016 року “Про Стратегію кібербезпеки України”, введеного в дію
Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016, рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про
Стратегічний оборонний бюлетень України”, введеного в дію Указом
Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016, рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про
заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні”, введеного в
дію Указом Президента України від 16 червня 2015 року № 341/2015,
фахівцями МНДЦ підготовлено методичні рекомендації щодо оцінки стану
транскордонної і транснаціональної організованої злочинності та її впливу
на суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в державі.
 
Критерії оцінки криміногенної ситуації в Україні (методичні
рекомендації) / [М. В. Гребенюк, М. П. Марчук, С. А. Шепетько та ін.]. -
К. : МНДЦ при РНБО України, 2016. - 21 с.

В умовах масштабного реформування складових сектору безпеки
і оборони України важливим завданням держави залишається визначення
критеріїв оцінки стану результативності діяльності державних та
правоохоронних структур, які опікуються проблематикою боротьби з
організованою злочинністю. Вітчизняній правовій доктрині, чинному
законодавстві відсутні такі методологічні засади забезпечення
національної безпеки як критерії оцінки стану криміногенної ситуації, так
і єдині підходи до їх розробки, що негативно впливає на оцінку діяльності
правоохоронних структур, провокуючи, певним чином, негативне
ставлення та недовіру до суб’єктів боротьби зі злочинністю, особливо в
умовах їхнього структурного, комплексного реформування. Відповідно до
Положення «Про Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем
боротьби з організованою злочинністю», затвердженого Указом
Президента України від 26 лютого 2007 року № 144/2007, на Центр
покладено завдання з розробки та подання пропозицій щодо критеріїв
оцінки криміногенної ситуації в Україні, що зумовило розробку даних
методичних рекомендацій.
 
Недопущення типових помилок документування діяльності
організованих злочинних груп [Текст: метод. рек. / М.Гребенюк,
І. Тупельняк, О. Комарницька, Ю. Ушатий та інші]. - Київ. - МНДЦ
при РНБО України, 2018. - 84 с. 

У матеріалах достатню увагу приділено порядку документування
(розслідування злочинної діяльності). Розкрито типові помилки під час
документування діяльності ОЗУ. Деталізовано тактично-методичні
прорахунки під час розслідування створення та діяльності ОЗУ.
Визначено шляхи удосконалення роботи правоохоронних органів
під час документування незаконної діяльності ОЗУ.
 
Порядок, особливості тимчасового вилучення майна та вирішення
питання про його арешт на стадії досудового розслідування [Текст]:
метод. рек. / [М. В. Гребенюк, О.А. Клименко, О.В. Копаєв, В.М.
Валентій-Гезун, С.В.Шмаленя]. - Київ: МНДЦ при РНБО України,
2018.- 60 с.
 
Методичні рекомендації з попередження та розслідування
злочинів у сфері застоування допоміжних репродуктивних
технологій методом сурогатного материства [Текст : метод. рек. /
[Я.О. Триньова, І.І. Тупельняк.] ; за заг. ред. М.В. Гребенюка. - Київ:
МНДЦ при РНБО України, 2019.

Методичні рекомендації призначені для  ознайомлення працівників
органів правопорядку із законодавчою базою в цій сфері, представлено
перелік документів, які необхідно встановити та перевірити (в додатках
надані їх зразки), наведено відповідні дані судової практики для їх
використання в діяльності з розслідування цих злочинів та здійснення
процесуального керівництва його проведенням, описаний механізм
вчинення злочинів у сфері СМ для вироблення тактики їх розслідування;
наданий найбільш типовий алгоритм слідчих дій на досудовому слідстві.
 
Науково-практичний коментар Закону України «Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України». Станом на 1 січня 2019 року /
кол. авт.; за ред. М.В. Гребенюка. - Київ: Національна академія
прокуратури України, 2019. - 220 с.

З огляду на те, що кібербезпекова тематика є важливою складовою
національної безпеки, завдяки напрацюванням і дослідженням
авторського колективу була реалізована спроба донесення до читацької
аудиторії, особливо працівників правоохоронних органів,
фундаментальних основ кібербезпеки, роз’яснення актів і положень
законодавства, які регулюють відповідну сферу.

Забезпечення кібербезпеки є важливим завданням РНБО України та
усього сектору безпеки, зокрема вітчизняних правоохоронних органів,
тож ознайомлення з цим науково-практичним виданням широкого кола
експертів, фахівців, науковців, його використання у практичній діяльності
членами Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО
України сприятиме імплементації Стратегії кібербезпеки України та Закону
України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки», а також
розбудові вітчизняної системи протидії кіберзагрозам та боротьбі з
кіберзлочинністю в умовах гібридної війни.
 
Семенюк О.Г., Тупельняк І.І. Організаційно-тактичні особливості
розслідування терористичних актів із використанням вибухових
речовин чи вибухових пристроїв: методичні рекомендації. Київ:
Національна академія прокуратури України, 2019. 94 с.
У методичних рекомендаціях висвітлено особливості початкового етапу
розслідування терористичних актів із використанням вибухових речовин
чи вибухових пристроїв. При цьому акцент зроблено на невідкладних
організаційних та розшукових заходах, висуненні слідчих версій,
особливостях планування розслідування та обставинах, що підлягають
доказуванню.
Окремо розглядаються тактика та методика огляду місця події, допитів
потерпілих, підозрюваних та свідків-очевидців, проведення обшуку та
пред'явлення для впізнання.
Офіційний веб-сайт
© Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю.
Усі права на матеріали, що розміщені на сайті охороняються відповідно до законодавства України.