Організаційна структура МНДЦ

Організаційно-аналітичний відділ
Відділ з вивчення проблем протидії організованій злочинності у сфері державної безпеки
Відділ з вивчення проблем захисту національних інтересів в економічній сфері та протидії корупції
Відділ вивчення проблем забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, захисту вітчизняного інформаційного простору


Організаційно-аналітичний відділ

Здійснює науково-аналітичне та прогнозне супроводження діяльності РНБО України з проблем боротьби з організованою злочинністю.
Готує пропозиції щодо реалізації основ державної політики у сфері протидії організованій злочинності.
Здійснює оцінку транснаціональної та транскордонної злочинності в умовах інформатизації та глобалізації.
Досліджує основні тенденції щодо транснаціональної організованої злочинності, загроз і ризиків у цій сфері для розвитку суспільно-політичних та соціально-економічних процесів в Україні.
Здійснює розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо нових форм та методів боротьби з організованою злочинністю, методичних рекомендацій для державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю.
Готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень до законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань боротьби з організованою злочинністю.
Здійснює моніторинг заходів, що проводяться державними органами у сфері боротьби з організованою злочинністю.
Розробляє та подає пропозиції щодо критеріїв оцінки криміногенної ситуації в Україні, пропозиції щодо сценаріїв реагування на кризові ситуації у цій сфері.
Досліджує розвиток негативних процесів у сфері боротьби з організованою злочинністю, готує аналітичні матеріали, розробляє та подає пропозиції щодо мінімізації їх наслідків.
Здійснює організацію та проведення науково-практичних заходів в Центрі.
Здійснює координацію та взаємодію з правоохоронними органами, науково-дослідними установами та організаціями з питань дослідження та прогнозування процесів і явищ в організованій злочинній діяльності.
Узагальнює практику і позитивний зарубіжний досвід боротьби з організованою злочинністю, готує пропозиції щодо його запровадження в Україні.
Готує експертні висновки щодо проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань боротьби з організованою злочинністю.
Подає пропозиції керівництву щодо проекту Плану діяльності на поточний рік та звітну документацію за результатами річної роботи Центру.
Налагодження міжнародного співробітництва з питань боротьби з організованою злочинністю.
Через сектор режиму, забезпечення та контролю:
- організовує роботу приймальні Керівника, канцелярії та режимно-секретного органу Центру;
- здійснює автотранспортне забезпечення.

Відділ з вивчення проблем протидії організованій злочинності у сфері державної безпеки

Основними завданнями відділу є:
- науково-аналітичне та прогнозне супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України з проблем боротьби з організованою злочинністю у сфері державної безпеки;
- аналіз і прогнозування трансформації викликів, ризиків та загроз державній безпеці в сучасних умовах;
- підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо реалізації основ державної політики у сфері протидії організованій злочинності у сфері державної безпеки;
- аналіз і прогнозування трансформації організованої злочинності у сфері державної безпеки в умовах інформатизації та глобалізації;
- дослідження основних тенденцій щодо поширення транснаціональної організованої злочинності, загроз і ризиків її для пріоритетних сфер державних інтересів та державної безпеки, а також негативного впливу на розвиток суспільно-політичних та соціально-економічних процесів в Україні;
- розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо нових форм та методів боротьби з організованою злочинністю, методичних рекомендацій для державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю за тематичним напрямом функціонування відділу;
- вивчення законодавчих та нормативно-правових актів з питань забезпечення державної безпеки, проведення моніторингу стану та результативності заходів, здійснюваних правоохоронними та державними органами, які впроваджуються в рамках боротьби з організованою злочинністю з метою забезпечення державної безпеки, зокрема у сфері боротьби з тероризмом, захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, виявлення та недопущення спроб незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів, вибухових речовин і засобів масового ураження, радіоактивних і наркотичних засобів; створення і функціонування незаконних воєнізованих збройних формувань, спроб використання в інтересах певних сил діяльності військових формувань і правоохоронних органів держави.

Відділ з вивчення проблем захисту національних інтересів в економічній сфері та протидії корупції

Основними завданнями відділу є:
- науково-аналітичне та прогнозне супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України за проблематикою захисту національних інтересів в економічній сфері та протидії корупції;
- аналіз і прогнозування трансформації загроз національним інтересам в економічній сфері в умовах інформатизації та глобалізації;
- підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо реалізації основ державної політики в економічній сфері та щодо протидії корупції;
- виявлення та дослідження основних тенденцій щодо транснаціональної організованої злочинності, загроз і ризиків національним інтересам в економічній сфері;
- розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо нових форм та методів боротьби з організованою злочинністю, методичних рекомендацій для державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю в економічній сфері та протидіють корупції;
- вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань захисту національних інтересів в економічній сфері та протидії корупції, моніторинг заходів, здійснюваних державними органами у цій сфері;
- проведення моніторингу стану та результативності заходів, які впроваджуються в рамках боротьби з організованою злочинністю з метою захисту національних інтересів в економічній сфері та протидії корупції.

Відділ вивчення проблем забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, захисту вітчизняного інформаційного простору

Основними завданнями відділу є:
- науково-аналітичне та прогнозне супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України з питань забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, захисту вітчизняного інформаційного простору;
- аналіз і прогнозування трансформації загроз в інформаційному та кібернетичному вітчизняному простору;
- підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо реалізації основ державної політики у сфері забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, захисту вітчизняного інформаційного простору;
- виявлення та дослідження основних тенденцій щодо транснаціональної організованої злочинності, загроз і ризиків національним інтересам в інформаційній та кібернетичній сферах;
- розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо нових форм та методів боротьби з організованою злочинністю, методичних рекомендацій для державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою кіберзлочинністю за тематичним напрямом функціонування відділу;
- вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань захисту національних інтересів в інформаційному та кібернетичному просторі, моніторинг заходів, здійснюваних державними органами у цій сфері згідно із компетенцією та в межах повноважень.


Офіційний веб-сайт
© Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю.
Усі права на матеріали, що розміщені на сайті охороняються відповідно до законодавства України.