Відділ стратегічного аналізу, прогнозування та дослідження проблем протидії гібридним загрозам державній безпеці
Відділ дослідження проблем протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів
Відділ дослідження проблем протидії екстремізму, тероризму та їх фінансуванню
Відділ дослідження проблем протидії корупції та загрозам економічній безпеці
Відділ дослідження проблем протидії кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці
Відділ організаційного забезпечення наукових та аналітичних досліджень


Відділ стратегічного аналізу, прогнозування та дослідження
проблем протидії гібридним загрозам державній безпеці

Основними завданнями відділу є:
1) участь у здійсненні науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України;
2) виявлення та дослідження основних тенденцій щодо виникнення та динаміки розвитку гібридних загроз державній безпеці;
3) здійснення стратегічного аналізу і прогнозування у сфері протидії організованій злочинності та іншим гібридним загрозам державній безпеці;
4) підготовка пропозицій щодо реалізації основ державної політики у сфері забезпечення державної безпеки, а також протидії організованій злочинності та іншим гібридним загрозам державній безпеці;
5) вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення державної безпеки, моніторинг заходів, здійснюваних у сфері протидії гібридним загрозам державній безпеці.
6) розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо нових форм та методів протидії гібридним загрозам державній безпеці.

Функції відділу:
- виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень за проблематикою протидії гібридним загрозам державній безпеці, в тому числі організованій злочинності, а також забезпечення впровадження результатів наукових досліджень та розробок у практичну діяльність органів правопорядку та спецслужб;
- ведення постійного моніторингу загроз та викликів державній безпеці, а також інших процесів, що впливають на безпекове середовище;
- ідентифікація та оцінка загроз державній безпеці, прогноз динаміки їх розвитку;
- ідентифікація та оцінювання ризиків, зумовлених загрозами державній безпеці, підготовка пропозицій щодо управління відповідними ризиками;
- постійне спостереження за станом і проявами організованої злочинності як загрози державній безпеці, прогнозування рівня злочинності;
- аналіз чинного законодавства щодо протидії гібридним загрозам у сфері державної безпеки, підготовка пропозицій до проектів актів законодавства з питань протидії гібридним загрозам у сфері державної безпеки, рішень Ради національної безпеки і оборони України з цих питань, розробка пропозицій до проектів концепцій, комплексних загальнодержавних програм, нормативно-правових актів, пропозицій та практичних рекомендацій щодо тактики протидії гібридним загрозам у сфері державної безпеки;
- узагальнення та аналіз результатів діяльності органів правопорядку та спецслужб щодо протидії гібридним загрозам у сфері державної безпеки, визначення критеріїв оцінки результативності такої діяльності та розробка науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо підвищення її ефективності;
- дослідження зарубіжного досвіду з протидії гібридним загрозам державній безпеці, розробка пропозицій щодо його впровадження в Україні.
- підготовка аналітичних матеріалів з питань забезпечення державної безпеки, протидії гібридним загрозам та управління ризиками, що ними зумовлені;
- формування інформаційно-аналітичної бази даних щодо протидії гібридним загрозам у сфері державної безпеки, підтримання її в актуальному стані;
- виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань


Відділ дослідження проблем протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми,
нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених
з цивільного обороту об’єктів

Основними завданнями відділу є:
1) участь у здійсненні науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України;
2) виявлення та дослідження основних тенденцій розвитку організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів;
3) здійснення аналізу і прогнозування криміногенної обстановки у контексті поширення організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів;
4) підготовка пропозицій щодо реалізації основ державної політики у сфері протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів;
5) вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань протидії організованій злочинності, моніторинг заходів, здійснюваних у сфері протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів.
6) розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо нових форм та методів протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів.

Функції відділу:
- виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень за проблематикою протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів, а також забезпечення впровадження результатів наукових досліджень та розробок у практичну діяльність органів правопорядку та спецслужб;
- ведення постійного моніторингу загроз та викликів, пов’язаних з організованою злочинністю загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів, а також інших процесів, що впливають на криміногенну обстановку;
- постійне спостереження за станом і проявами організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів, прогнозування рівня злочинності;
- аналіз чинного законодавства щодо протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів, підготовка пропозицій до проектів актів законодавства з питань протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів, рішень Ради національної безпеки і оборони України з цих питань, розробка пропозицій до проектів концепцій, комплексних загальнодержавних програм, нормативно-правових актів, пропозицій та практичних рекомендацій щодо тактики протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів;
- узагальнення та аналіз результатів діяльності органів правопорядку та спецслужб щодо протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів, визначення критеріїв оцінки результативності такої діяльності та розробка науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо підвищення її ефективності;
- дослідження зарубіжного досвіду з протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів, розробка пропозицій щодо його впровадження в Україні.
- підготовка аналітичних матеріалів з питань забезпечення державної безпеки, протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів та управління ризиками, що ними зумовлені;
- формування інформаційно-аналітичної бази даних щодо протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів, підтримання її в актуальному стані;
- виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.


Відділ дослідження проблем протидії екстремізму,
тероризму та їх фінансуванню

Основними завданнями відділу є:
1) участь у здійсненні науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України;
2) виявлення та дослідження основних тенденцій розвитку екстремізму, тероризму та їх фінансування;
3) здійснення здійснення аналізу і прогнозування криміногенної обстановки у контексті поширення екстремізму, тероризму та їх фінансування;
4) підготовка пропозицій щодо реалізації основ державної політики у сфері протидії екстремізму, тероризму та їх фінансуванню;
5) вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань протидії екстремізму, тероризму та їх фінансуванню, моніторинг заходів, здійснюваних у сфері протидії екстремізму, тероризму та їх фінансуванню.
6) розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо нових форм та методів протидії екстремізму, тероризму та їх фінансуванню.

Функції відділу:
- виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень за проблематикою протидії екстремізму, тероризму та їх фінансуванню, а також забезпечення впровадження результатів наукових досліджень та розробок у практичну діяльність органів правопорядку та спецслужб;
- ведення постійного моніторингу загроз та викликів, пов’язаних з поширенням екстремізму, тероризму та їх фінансуванню, а також інших процесів, що впливають на криміногенну обстановку;;
- постійне спостереження за станом і проявами екстремізму, тероризму та їх фінансування, прогнозування рівня злочинності;
- аналіз чинного законодавства щодо протидії екстремізму, тероризму та їх фінансуванню, підготовка пропозицій до проектів актів законодавства з питань протидії екстремізму, тероризму та їх фінансуванню, рішень Ради національної безпеки і оборони України з цих питань, розробка пропозицій до проектів концепцій, комплексних загальнодержавних програм, нормативно-правових актів, пропозицій та практичних рекомендацій щодо тактики протидії екстремізму, тероризму та їх фінансуванню;
- узагальнення та аналіз результатів діяльності органів правопорядку та спецслужб щодо протидії екстремізму, тероризму та їх фінансуванню, визначення критеріїв оцінки результативності такої діяльності та розробка науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо підвищення її ефективності;
- дослідження зарубіжного досвіду з протидії екстремізму, тероризму та їх фінансуванню, розробка пропозицій щодо його впровадження в Україні.
- підготовка аналітичних матеріалів з питань забезпечення державної безпеки, протидії екстремізму, тероризму та їх фінансуванню та управління ризиками, що ними зумовлені;
- формування інформаційно-аналітичної бази даних щодо протидії екстремізму, тероризму та їх фінансуванню, підтримання її в актуальному стані;
- виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.


Відділ дослідження проблем протидії корупції
та загрозам економічній безпеці

Основними завданнями відділу є:
1) участь у здійсненні науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України;
2) виявлення та дослідження основних тенденцій розвитку корупції та загроз економічній безпеці;
3) здійснення аналізу і прогнозування криміногенної обстановки у контексті поширення корупції та загроз економічній безпеці;
4) підготовка пропозицій щодо реалізації основ державної політики у сфері протидії корупції та загрозам економічній безпеці;
5) вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань протидії корупції та загрозам економічній безпеці, моніторинг заходів, здійснюваних у сфері протидії корупції та загрозам економічній безпеці.
6) розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо нових форм та методів протидії корупції та загрозам економічній безпеці.

Функції відділу:
- виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень за проблематикою протидії корупції та загрозам економічній безпеці, а також забезпечення впровадження результатів наукових досліджень та розробок у практичну діяльність органів правопорядку та спецслужб;
- ведення постійного моніторингу загроз та викликів економічній безпеці, загроз та викликів, пов’язаних з корупцією, а також інших процесів, що впливають на криміногенну обстановку;
- постійне спостереження за станом і проявами корупції та загроз економічній безпеці, прогнозування рівня злочинності;
- аналіз чинного законодавства щодо протидії корупції та загрозам економічній безпеці, підготовка пропозицій до проектів актів законодавства з питань протидії корупції та загрозам економічній безпеці, рішень Ради національної безпеки і оборони України з цих питань, розробка пропозицій до проектів концепцій, комплексних загальнодержавних програм, нормативно-правових актів, пропозицій та практичних рекомендацій щодо тактики протидії корупції та загрозам економічній безпеці;
- узагальнення та аналіз результатів діяльності органів правопорядку та спецслужб щодо протидії корупції та загрозам економічній безпеці, визначення критеріїв оцінки результативності такої діяльності та розробка науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо підвищення її ефективності;
- дослідження зарубіжного досвіду з протидії корупції та загрозам економічній безпеці, розробка пропозицій щодо його впровадження в Україні.
- підготовка аналітичних матеріалів з питань забезпечення державної безпеки, протидії корупції та загрозам економічній безпеці та управління ризиками, що ними зумовлені;
- формування інформаційно-аналітичної бази даних щодо протидії корупції та загрозам економічній безпеці, підтримання її в актуальному стані;
- виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.


Відділ дослідження проблем протидії кіберзлочинності
та загрозам інформаційній безпеці

Основними завданнями відділу є:
1) участь у здійсненні науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України;
2) виявлення та дослідження основних тенденцій розвитку кіберзлочинності та загроз інформаційній безпеці;
3) здійснення аналізу і прогнозування криміногенної обстановки у контексті поширення кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці;
4) підготовка пропозицій щодо реалізації основ державної політики у сфері протидії кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці;
5) вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань протидії кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці, моніторинг заходів, здійснюваних у сфері протидії кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці.
6) розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо нових форм та методів протидії кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці.

Функції відділу:
- виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень за проблематикою протидії кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці, а також забезпечення впровадження результатів наукових досліджень та розробок у практичну діяльність органів правопорядку та спецслужб;
- ведення постійного моніторингу загроз та викликів інформаційній безпеці, загроз і викликів, пов’язаних з кіберзлочинністю, а також інших процесів, що впливають на криміногенну обстановку;
- постійне спостереження за станом і проявами кіберзлочинності та загроз інформаційній безпеці, прогнозування рівня злочинності;
- аналіз чинного законодавства щодо протидії кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці, підготовка пропозицій до проектів актів законодавства з питань протидії кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці, рішень Ради національної безпеки і оборони України з цих питань, розробка пропозицій до проектів концепцій, комплексних загальнодержавних програм, нормативно-правових актів, пропозицій та практичних рекомендацій щодо тактики протидії кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці;
- узагальнення та аналіз результатів діяльності органів правопорядку та спецслужб щодо протидії кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці, визначення критеріїв оцінки результативності такої діяльності та розробка науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо підвищення її ефективності;
- дослідження зарубіжного досвіду з протидії кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці, розробка пропозицій щодо його впровадження в Україні.
- підготовка аналітичних матеріалів з питань забезпечення державної безпеки, протидії кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці та управління ризиками, що ними зумовлені;
- формування інформаційно-аналітичної бази даних щодо протидії кіберзлочинності та загрозам інформаційній безпеці, підтримання її в актуальному стані;
- виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.


Відділ організаційного забезпечення наукових та аналітичних досліджень

Основними завданнями відділу є:
- організаційне та інформаційне забезпечення проведення наукових і аналітичних досліджень Центру;
- організація взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань інформаційно-аналітичного забезпечення наукових та аналітичних досліджень Центру;
- підготовка проектів наказів, інструкцій, положень з кадрових, організаційних, фінансових питань;
- забезпечення належної роботи комп’ютерної та офісної техніки, технічний контроль і підтримка заходів інформаційної безпеки;
- представництво інтересів Центру у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, судовими органами з питань пов’язаних з діяльністю Центру.

Функції відділу:
Здійснення в установленому порядку прийом, оперативний розгляд, аналіз та реєстрацію документів, що надходять до Центру.
Забезпечення ведення несекретного діловодства.
Здійснення реєстрації та відправки вихідної кореспонденції Центру.
Забезпечення розробки єдиної номенклатури справ Центру та контроль за її дотриманням у структурних підрозділах.
Підготовка проектів наказів, інструкцій, положень з кадрових, організаційних, фінансових питань, розпорядчих документів, доручень, резолюцій.
Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів за напрямками діяльності Центру, моніторинг чинного законодавства в сфері боротьби з організованою злочинністю.
Контроль роботи структурних підрозділів Центру з питань ведення несекретного діловодства.
Забезпечення працездатного стану комп’ютерної техніки, операційних систем, системного і прикладного програмного забезпечення.
Забезпечення належної роботи та розвиток Web-сайту Центру.
Забезпечення організації та проведення робочих нарад, прес-конференцій, науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, форумів, міжнародних зустрічей.
Підготовка проектів відповідей на звернення (запити, заяви, скарги) громадян і організацій у відповідності до вимог норм чинного законодавства.
Забезпечення взаємодії Центру із громадськими організаціями, ЗМІ, правоохоронними органами, державними установами, органами місцевої влади та самоврядування, навчальними закладами та іншими організаціями.
Підготовка та розміщення актуальної інформації на офіційному Web-сайті Центру щодо результатів наукових досліджень та діяльності Центру;
Взаємодія для виконання основних завдань та функцій покладених на відділ з іншими структурними підрозділами Центру.
Виконання інших функцій відповідно до наказів і розпоряджень Керівництва Центру.
Організаційна структура МНДЦ
Офіційний веб-сайт
© Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю.
Усі права на матеріали, що розміщені на сайті охороняються відповідно до законодавства України.