Основні законодавчі та інші нормативно-правові акти, спрямовані  на боротьбу з організованою
злочинністю і корупцією
Закони України
Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю
Про запобігання корупції
Про оперативно-розшукову діяльність
Про прокуратуру
Про Службу безпеки України
Про Національну поліцію
Про адвокатуру та адвокатську діяльність
Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними
Про зовнішньоекономічну діяльність
Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів
Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві
Про державну таємницю
Про контррозвідувальну діяльність
Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб
Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду
Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
Про звернення громадян
Про основи національної безпеки України

Кодекси України

Постанови Верховної Ради України
"Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення боротьби із злочинністю" від 26 січня 1993 року № 2931-XII
"Про невідкладні заходи щодо боротьби з організованою злочинністю і корупцією" від 7 травня 1993 року № 3207-XII
"Про Державну програму боротьби із злочинністю" від 25 червня 1993 року № 3325-XII

Укази Президента України
"Про неналежне виконання вимог щодо повернення валютних цінностей, які незаконно знаходяться за кордоном" від 10 березня 1995 р. №
205/95

Розпорядження Президента України

Рішення Ради національної безпеки і оборони України

Постанови Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ “Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за окремі корупційні правопорушення” від 14 червня 2012 року № 9

Наказ Міністерства юстиції України
“Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення” від 11 січня 2012 року № 39/5

Наказ МВС України, Служби безпеки України
“Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з
організованою злочинністю” від 7 липня 2011 року  № 822/19560

Міжнародні правові акти
Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом від 27 січня 1977 року
Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990 року
Декларація Організації Об’єднаних Націй про злочинність і суспільну безпеку від 23 липня 1996 року
Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності від 23 липня 1996 року
Декларація  Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 20 листопада 1996 року
Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй проти організованої злочинності від 21 липня 1997 року
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року
Рекомендація Європейського Союзу “Запобігання та контроль організованої злочинності:
Стратегія Європейського Союзу на початок нового тисячоліття” (2000/C 124/01)  від 1 січня 2000 року
Офіційний веб-сайт
© Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю.
Усі права на матеріали, що розміщені на сайті охороняються відповідно до законодавства України.