22 червня 2017 року

Налагодження співпраці з кваліфікованими працівниками НУ “ОЮА”
На виконання пп. 3 п. 5 Положення про Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю, затвердженого Указом Президента України від 26 лютого 2007 року
№ 144/2007, 22 червня 2017 року відбулася зустріч працівників Центру з керівництвом та науково-педагогічним складом Національного університету “Одеська юридична академія” з метою консолідації зусиль експертів наукового середовища щодо розбудови методологічних засад забезпечення боротьби з організованою злочинністю в умовах реформування правоохоронних органів. Під час візиту, зокрема, було обговорено напрями налагодження наукового та інформаційно-аналітичного обміну, визначено організаційні засади проведення спільних наукових досліджень з питань боротьби з організованою злочинністю, проведення аналізу загрозливих тенденцій, підготовка прогнозів реагування на кризові явища.
Крім того, було наголошено на доцільності активізації спільної роботи, спрямованої на підготовку проектів нормативно-правових актів, розробку проектів концепцій, стратегій у сфері боротьби зі злочинністю. При цьому, акцентовано увагу на необхідності спільного наукової продукції (монографій, іншої наукової та методичної літератури), в тому числі їх розміщення в доступному електронному форматі, обмін інформаційно-аналітичними матеріалами, науковою продукцією з питань боротьби з організованою злочинністю. Перший заступник Керівника Центру Шепетько С. А.
обговорив з проректором з наукової роботи Національного університету “Одеська юридична академія” Ульяновою Г.О. умови та порядок створення спільних авторських колективів для підготовки наукової та науково-практичної літератури, її видання.
Офіційний веб-сайт
© Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю.
Усі права на матеріали, що розміщені на сайті охороняються відповідно до законодавства України.