12 грудня 2019 року

В Національній  академії внутрішніх справ відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція: «Реалізація державної  антикорупційної політики  в міжнародному вимірі». Мета конференції - обговорення проектів змін і доповнень до законодавства, рекомендацій із практичного здійснення превентивних антикорупційних заходів, шляхів активізації протидії корупційній злочинності та питань підготовки кадрів відповідної спеціалізації з урахуванням положень міжнародно-правових документів і зарубіжного досвіду.

У роботі конференції взяли участь співробітники відділу з вивчення проблем захисту національних інтересів в економічній сфері та протидії корупції МНДЦ при РНБО України: д.ю.н. Бугера С.І., д.ю.н. Бусол О.Ю., к.ю.н. Осадько А.С., Пустовіт В.А., Іващенко Ю.М. Підготовлені тези співробітників відділу стосувалися: актуальних питань запобігання корупції в аграрному секторі економіки; результатів досліджень кримінального  рейдерства в аграрному секторі  як прояву організованої злочинності та корупції;  питань, що виникають у процесі протидії функціонуванню конвертаційних центрів.
Офіційний веб-сайт
© Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю.
Усі права на матеріали, що розміщені на сайті охороняються відповідно до законодавства України.